לעילוי נשמת רחל לואיס

בת שלמה

נפטרה בתאריך ד בחודש ניסן תשנד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.