לעילוי נשמת רייזל דבורה לואיס

בת דלמה

נפטרה בתאריך כא בחודש ניסן תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.