לעילוי נשמת אפרים ישי לוי

בן שלמה

נפטר בתאריך יט בחודש שבט תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.