לעילוי נשמת הרצל אליהו לוי

בן מלכה

נפטר בתאריך א בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.