לעילוי נשמת אסתר אלגרבלי

בת סוליקה

נפטרה בתאריך ב בחודש אייר תשנז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הדודה מרת אסתר בת סוליקה אלגרבלי ע"ה. נלב"ע ב אייר תשנ"ז.