לעילוי נשמת לייב זילברשטיין

בן ישראל

נפטר בתאריך כט בחודש כסלו תשנג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הסבא לייב ז"ל בן ישראל זילברשטיין ז"ל.