לעילוי נשמת יליזבטה זילברשטיין

בת אהרן

נפטרה בתאריך יט בחודש חשון תשמז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הסבתא יליזבטה ע"ה בת אהרן זליברשטיין ז"ל.