לעילוי נשמת רוזליה לוין

בת אברהם

נפטרה בתאריך טו בחודש חשון תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הסבתא רוזליה לוין ע"ה בת אברהם ויטיאגיילובסקי ז"ל.