לעילוי נשמת מנחם מנדל לוין

בן שלמה זלמן

נפטר בתאריך יא בחודש אדר א תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי מנחם מנדל ז"ל בן שלמה זלמן לוין. נלב"ע י"א אדר א תש"ס. ת.נ.צ.ב.ה.