לעילוי נשמת רשא לויץ

בת שמואל

נפטרה בתאריך כה בחודש אייר תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.