לעילוי נשמת משה צבי לויץ

בן זאב וולף

נפטר בתאריך כד בחודש כסלו תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.