לעילוי נשמת בנציון לויץ

בן חיים ירוחם פישל הלוי

נפטר בתאריך טז בחודש אייר תשלג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.