לעילוי נשמת ביילה עטיל לויץ

בת אליהו

נפטרה בתאריך כה בחודש כסלו תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.