לעילוי נשמת אשר לופו

בן יעקב לייב

נפטר בתאריך י בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.