לעילוי נשמת סופי לופו

בת יעקב לייב

נפטרה בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.