לעילוי נשמת רותי ע"ה עמנואל

בת מיכאל ועליזה לוי

נפטרה בתאריך יא בחודש אדר תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

דוד וחנה לייכר, לע"נ רותי עמנואל ע"ה בת מיכאל ועליזה לוי. נלב"ע י"א אדר תשס"ז