לעילוי נשמת שלמה כהן

בן שמואל ודבורה

נפטר בתאריך א בחודש אייר תשח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת חלל צה"ל שלמה הי"ד בן שמואל ודבורה כהן. נפל בא אייר תש"ח.