לעילוי נשמת חיים יעקב לינצר

בן שמואל

נפטר בתאריך כד בחודש אלול תשמח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי: חיים יעקב בן רבי שמואל ז"ל.