לעילוי נשמת צבי לנדאו

בן אליעזר נתן הלוי

נפטר בתאריך ז בחודש תשרי תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת צבי ב"ר אליעזר נתן הלוי לנדאו ז"ל. נלב"ע ז תשרי תשס"ט.