לעילוי נשמת יעקב שלמה לנדמן

בן צבי הירש

נפטר בתאריך כא בחודש כסלו תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי יעקב שלמה בן צבי הירש לנדמן ז"ל. נלב"ע כ"א כסלו תשנ"ה.