לעילוי נשמת שמעון אריה מאיר

בן מאיר

נפטר בתאריך ד בחודש שבט תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ שמעון אריה בן מאיר מאיר ז"ל.  נלב"ע ד שבט תשס"ה