לעילוי נשמת מיכאל מונק

בן מתתיהו

נפטר בתאריך יז בחודש טבת תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מיכאל בן מתתיהו מונק הכהן ז"ל. נלב"ע י"ז טבת תש"ע