לעילוי נשמת יעקב מוסקוביץ

בן משה וחנה

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.