לעילוי נשמת אהרון מוסקוביץ

בן חביבה ודוד

נפטר בתאריך י בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.