לעילוי נשמת שמואל מור

בן ניסים

נפטר בתאריך כה בחודש אלול תשלז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי שמואל בן ניסים מסורי. נלב"ע כ"ה אלול תשל"ז.