לעילוי נשמת שמחה מור

בת יעקב

נפטרה בתאריך כא בחודש תשרי תשנ

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת שמחה בת יעקב ערבה ז"ל. נלב"ע כ"א תשרי תש"נ.