לעילוי נשמת חנה איטה מורל

בת ירחמיאל

נפטרה בתאריך ג בחודש אלול תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת חנה איטה בת ירמיאל מורל ז"ל. נלב"ע ג אלול תשנ"ה.