לעילוי נשמת חנה מורל

בת מרדכי אליעזר

נפטרה בתאריך ט בחודש אלול תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת חנה בת מרדכי אליעזר לינזר ז"ל. נלב"ע ט אלול תשנ"ח.