לעילוי נשמת שלום מייזליש

בן נתנאל

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.