לעילוי נשמת אבנר מיכאלי

בן ישראל שמחה הלוי

נפטר בתאריך טז בחודש שבט תשלז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי מורי אבנר מיכאלי בן ישראל שמחה הלוי. נלב"ע ט"ז שבט תשל"ד.