לעילוי נשמת מנחם מינץ

בן שמחה

נפטר בתאריך יז בחודש אב תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.