לעילוי נשמת מכלוף דהן

בן יהודה

נפטר בתאריך ד בחודש תשרי תשמה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי מכלוף ז"ל בן רבי יהודה דהן. נלב"ע ד תשרי תשמ"ה. תנצב"ה.