לעילוי נשמת מכלוף מלכה

בן שמעון

נפטר בתאריך ח בחודש תשרי תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ מכלוף בן שמעון מלכה ז"ל. נלב"ע ח תשרי תשנ"ה. תנצב"ה.