לעילוי נשמת יהודית מלמד

בת נח

נפטרה בתאריך ג בחודש אדר תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת יהודית מלמד בת נח חיימסון ז"ל