לעילוי נשמת יצחק מנדלסון

בן חנינה ליפא

נפטר בתאריך יד בחודש חשון תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.