לעילוי נשמת חיים גרשוןן מסינג´ר

בן צבי

נפטר בתאריך יז בחודש אדר תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי הרב חיים גרשון בן רבי צבי מסינגר ז"ל. נלב"ע י"ז אדר תשס"ד.