לעילוי נשמת מנחם אשר מעוז

בן נתן

נפטר בתאריך ו בחודש ניסן תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.