לעילוי נשמת שושנה ברכיהו

בת משה ובלה

נפטרה בתאריך כ בחודש כסלו תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי שושנה ברכיהו בת משה ובלה זינגרמן ת.נ.צ.ב.ה