לעילוי נשמת בלה זינגרמן

בת אליהו ומרים

נפטרה בתאריך י בחודש אדר תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ סבתי בלה זינגרמן בת אליהו ומרים ת.נ.צ.ב.ה