לעילוי נשמת חנה ביילה נוימן ע"ה

בת יצחק

נפטרה בתאריך כז בחודש אייר תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי מורתי: חנה ביילה נוימן בת יצחק לבית רימשטיין ע"ה