לעילוי נשמת אליעזר אבידן

בן חסיבה

נפטר בתאריך ו בחודש אב תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אליעזר בן חסיבה אבידן ז"ל נלב"ע ו אב תש"ע