לעילוי נשמת משה הכהן ז"ל

בן אברהם וקלארה

נפטר בתאריך ט בחודש אדר ב תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: רבי משה בן אברהם וקלארה הכהן ז"ל