לעילוי נשמת ניסים סויסה

בן ימנה ואליהו

נפטר בתאריך ז בחודש תשרי תשלה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.