לעילוי נשמת מכלוף סויסה

בן יעל וניסים

נפטר בתאריך טו בחודש טבת תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.