לעילוי נשמת דניאל הכהן סויסה

בן אסמרה

נפטר בתאריך יא בחודש אב תשכז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.