לעילוי נשמת שרח מלכה סיביליה

בת חיים זאב

נפטרה בתאריך כ בחודש סיון תשנד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.