לעילוי נשמת חווה רייזל סיביליה

בת נחום שלמה

נפטרה בתאריך כו בחודש חשון תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.