לעילוי נשמת חנה גיטל סיטרואן

בת מאיר באנדע

נפטרה בתאריך כד בחודש כסלו תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.