לעילוי נשמת פייגה סין הרשקו ע"ה

בת נפתלי קופלר

נפטרה בתאריך כה בחודש חשון תשנז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אמי: מרת פייגה סין-הרשקו בת נפתלי קופלר ע"ה. נלב"ע כ"ה מרחשון תשנ"ז.