לעילוי נשמת רחל חן ע"ה

בת יוסף סאלם בשארי

נפטרה בתאריך כט בחודש שבט תשמח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אמי: רחל חן בת יוסף סאלם בשארי ע"ה. נלב"ע כ"ט שבט תשמ"ח.